Domofoto
Architectural
Photobase

Photos added November 20, 2020


20.11 14:28 MSK 292 KB
20

Naberezhnye Chelny, Проспект Хасана Туфана, 53 — 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023)

October 31, 2020
Author: Марат Рафиков
Copyright ©

20.11 09:57 MSK 442 KB
15

Naberezhnye Chelny, Улица Шамиля Усманова, 54 — 1-468БНЧ

October 31, 2020
Author: Марат Рафиков
Copyright ©

20.11 09:57 MSK 322 KB
13

Naberezhnye Chelny, Улица Шамиля Усманова, 58 — 1-468БНЧ

October 31, 2020
Author: Марат Рафиков
Copyright ©


Photos added within the selected period: 63
Pictures displayed: 5 from 5